Skip to content
VienameseTieng Anh
Bạn đang ở : Trang chủ
Nâng cao chất lượng quặng tinh Zircon bằng phương pháp tuyển nổi. PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 29 Tháng 4 2009 02:48
Nâng cao chất lượng quặng tinh Zircon bằng phương pháp tuyển nổi.
 
                                               Ks Vũ Tân Cơ

                                                       Viện Nghiên cứu Mỏ và Luyện kim.

        Tuyển nổi là phương pháp có thể được dùng để nâng cao chất lượng quặng tinh zircon. Các nghiên cứu về tuyển nổi zircon cho thấy zircon có tính nổi khá cao, đối với các khoáng vật thường gặp trong sa khoáng biển thì zircon có tính nổi cao nhất, sau đó là mônazit, rutil, và cuối cùng là ilmênit.

Mẫu zircon được lấy tại Công ty HUMEXCO - Thừa Thiên Huế. Mẫu có thành phần các khoáng vật chủ yếu là: Zircon 88 - 89 %; nhóm rutil (chủ yếu là rutil) 4 - 5 %; nhóm khoáng vật alumosilicat (silimanhit, disten, tuormalin, storolit...) đến 4 - 5 %, ngoài ra còn gặp các khoáng vật khác như ilmênit khoảng 1 - 2 %; thạch anh xấp xỉ 1 %.

Mẫu đã được tuyển bằng hai sơ đồ công nghệ và đều nhận được quặng tinh zircon đạt chất lượng cao, hàm lượng ZrO2 đều lớn hơn 65 %.

       Sơ đồ I gồm 1 khâu tuyển chính, 3 khâu tuyển tinh, 1 khâu tuyển vét, 1 khâu tuyển lại sản phẩm trung gian 1 và bọt tuyển vét. Sơ đồ không có sự vòng lại của sản phẩm trung gian. Sơ đồ này cho hàm lượng quặng tinh cao hơn, sau 3 lần tuyển tinh, quặng tinh zircon thu được có hàm lượng ZrO2 đạt 65.50 %, tương ứng với thực thu ZrO2 là 68.11%. Quặng tinh zircon loại II là các trung gian 2, 3 và sản phẩm bọt của khâu tuyển trung gian gộp thành, có hàm lượng ZrO2  đạt 58.10% ứng với thục thu ZrO2 là 27.82 %.

      Sơ đồ II là sơ đồ có sự vòng lại của các sản phẩm trung gian, nhằm nâng cao thực thu của quặng tinh zircon , khác với sơ đồ I, sơ đồ II chỉ đưa ra 1 loại quặng tinh zircon chất lượng cao và sản phẩm giầu rutil. Sau 3 lần tuyển tinh, quặng tinh zircon thu được có hàm lượng ZrO2 đạt 65.39 %, tương ứng với thực thu ZrO2 là 85.66 %.