Skip to content
VienameseTieng Anh
Bạn đang ở : Trang chủ
Dự án sản xuất xỉ titan đầu tiên ở nước ta đã đi vào hoạt động PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 29 Tháng 4 2009 03:16

Dự án sản xuất xỉ titan do Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ luyện kim lập trên cơ sở dây chuyền công nghệ và thiết bị Trung Quốc cho Công ty Cổ phần khoáng sản Bình Định (BMC). Qua hơn 1 năm đầu tư xây dựng nhà máy đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 29/12/2008, đã cho ra mẻ sản phẩm có hàm lượng TiO2 hơn 90%, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Đây là nhà máy sản xuất xỉ titan đầu tiên ở nước ta. Nhà máy đặt tại cụm công nghiệp Cát Nhơn (Phù Cát) trên diện tích 6 ha với tổng giá trị đầu tư gần 100 tỷ đồng; có công suất 12000 tấn xỉ titan/năm, gang 7000 tấn/năm. Nhà máy có 3 phân xưởng chính: nghiền trộn phối liệu, lò hồ quang nung chảy sản phẩm và nghiền sản phẩm. Nhà máy đi vào hoạt động không chỉ tạo thêm việc làm và thu nhập cho hơn 120 lao động mà còn giúp công ty phát triển ổn định.

Một số hình ảnh nhà máy đang hoạt động

           
 
 
                                                                                                                                 Viện Khoa học & công nghMỏ Luyện Kim.